Nghiên cứu tính khả thi của công nghệ sàn Bubbledeck trong xây dựng

Công nghệ kết cấu sàn Bubble deck là loại sàn rỗng chịu lực hai phương, là một hệ sàn phẳng có

thể đáp ứng nhu cầu của ngành xây dựng về tính linh hoạt, độ bền vững và tiết kiệm vật liệu, làm

giảm chi phí và thời gian xây dựng đáng kể nhờ loại bỏ hoàn toàn việc phải sử dụng dầm trong kết

cấu bê tông, cũng như giảm được số lượng kết cấu tường và cột dẫn đến tiết kiệm rất nhiều bê

tông, điều này đồng nghĩa với việc tiết kiệm được kích thước, kết cấu móng đồng thời giúp gia

tăng tỷ số giữa cường độ và trọng lượng so với các kiểu sàn truyền thống.

Từ khóa: Công nghệ thi công, sàn bóng, sàn bê tông cốt thép, thời gian, chi phí, chất lượng.

Nghiên cứu tính khả thi của công nghệ sàn Bubbledeck trong xây dựng trang 1

Nghiên cứu tính khả thi của công nghệ sàn Bubbledeck trong xây dựng trang 1

Nghiên cứu tính khả thi của công nghệ sàn Bubbledeck trong xây dựng trang 2

Nghiên cứu tính khả thi của công nghệ sàn Bubbledeck trong xây dựng trang 2

Nghiên cứu tính khả thi của công nghệ sàn Bubbledeck trong xây dựng trang 3

Nghiên cứu tính khả thi của công nghệ sàn Bubbledeck trong xây dựng trang 3

Nghiên cứu tính khả thi của công nghệ sàn Bubbledeck trong xây dựng trang 4

Nghiên cứu tính khả thi của công nghệ sàn Bubbledeck trong xây dựng trang 4

Nghiên cứu tính khả thi của công nghệ sàn Bubbledeck trong xây dựng trang 5

Nghiên cứu tính khả thi của công nghệ sàn Bubbledeck trong xây dựng trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf6 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 192 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfnghien_cuu_tinh_kha_thi_cua_cong_nghe_san_bubbledeck_trong_x.pdf