Một số giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ gpstrong xây dựng nhà cao tầng và công trìnhcông nghiệp

Trong bài báo đã nghiên cứu, luận giải ảnh hưởng của độ lệch dây dọi đến kết quả chiếu trục trong xây dựng nhà cao tầng; đưa ra các công thức cho phép xác định và đánh giá về độ lệch tọa độ địa diện chân trời của điểm khống chế trên mặt bằng móng do ảnh hưởng của độ lệch dây dọi (xác định được bằng công nghệ GPS). Nội dung bài báo cũng giải quyết vấn đề nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ GPS và hiệu quả sử dụng dữ liệu đo GPS để xác định độ cao thủy chuẩn của các điểm

 chiếu trong xây dựng nhà cao tầng, cũng như các điểm riêng biệt trên khu vực xây dựng công trình công nghiệp.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ gpstrong xây dựng nhà cao tầng và công trìnhcông nghiệp trang 1

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ gpstrong xây dựng nhà cao tầng và công trìnhcông nghiệp trang 1

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ gpstrong xây dựng nhà cao tầng và công trìnhcông nghiệp trang 2

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ gpstrong xây dựng nhà cao tầng và công trìnhcông nghiệp trang 2

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ gpstrong xây dựng nhà cao tầng và công trìnhcông nghiệp trang 3

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ gpstrong xây dựng nhà cao tầng và công trìnhcông nghiệp trang 3

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ gpstrong xây dựng nhà cao tầng và công trìnhcông nghiệp trang 4

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ gpstrong xây dựng nhà cao tầng và công trìnhcông nghiệp trang 4

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ gpstrong xây dựng nhà cao tầng và công trìnhcông nghiệp trang 5

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ gpstrong xây dựng nhà cao tầng và công trìnhcông nghiệp trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 250 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfmot_so_giai_phap_nang_cao_hieu_qua_ung_dung_cong_nghe_gpstro.pdf
Tài liệu liên quan