Hoàn thiện thủ tục khai báo hải quan

Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice): Là chứng từcơbản trong

các chứng từhàng hóa. Hóa đơn thương mại do người bán phát hành xuất

trình cho người mua sau khi hàng hóa được gửi đi. Là yêu cầu của người

bán đòi người mua phải thanh toán sốtiền hàng theo những điều kiện cụ

thểghi trên hóa đơn. Trong hóa đơn phải nêu được đặc điểm của hàng hóa,

đơn giá, tổng giá trịhàng hóa, điều kiện cơsởgiao hàng, phương thức

thanh toán, phương tiện vận tải .v.v

Hoàn thiện thủ tục khai báo hải quan trang 1

Hoàn thiện thủ tục khai báo hải quan trang 1

Hoàn thiện thủ tục khai báo hải quan trang 2

Hoàn thiện thủ tục khai báo hải quan trang 2

Hoàn thiện thủ tục khai báo hải quan trang 3

Hoàn thiện thủ tục khai báo hải quan trang 3

Hoàn thiện thủ tục khai báo hải quan trang 4

Hoàn thiện thủ tục khai báo hải quan trang 4

Hoàn thiện thủ tục khai báo hải quan trang 5

Hoàn thiện thủ tục khai báo hải quan trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf38 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1357 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfhoan_thien_thu_tuc_khai_bao_hai_quan.pdf
Tài liệu liên quan