Giáo trình Thiết kế kiến trúc 2 - Chương 1: Quy định chung về thiết kế nhà sản xuất

 Nội dung đánh giá:

 Kiến thức: các giải pháp tổ chức mặt bằng tổng thể xí nghiệp công nghiệp, thiết

kế kiến trúc sơ bộ nhà sản xuất 1 tầng và nhiều tầng, cách tổ chức các công trình

phúc lợi cho công nhân.

 Kỹ năng: tự tìm tài liệu, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, thuyết trình nội dung

liên quan đến người nghe.

 Năng lực tự chủ và trách nhiệm: nắm vững kiến thức cơ bản nhận được theo yêu

cầu nội dung môn học.

Giáo trình Thiết kế kiến trúc 2 - Chương 1: Quy định chung về thiết kế nhà sản xuất trang 1

Giáo trình Thiết kế kiến trúc 2 - Chương 1: Quy định chung về thiết kế nhà sản xuất trang 1

Giáo trình Thiết kế kiến trúc 2 - Chương 1: Quy định chung về thiết kế nhà sản xuất trang 2

Giáo trình Thiết kế kiến trúc 2 - Chương 1: Quy định chung về thiết kế nhà sản xuất trang 2

Giáo trình Thiết kế kiến trúc 2 - Chương 1: Quy định chung về thiết kế nhà sản xuất trang 3

Giáo trình Thiết kế kiến trúc 2 - Chương 1: Quy định chung về thiết kế nhà sản xuất trang 3

Giáo trình Thiết kế kiến trúc 2 - Chương 1: Quy định chung về thiết kế nhà sản xuất trang 4

Giáo trình Thiết kế kiến trúc 2 - Chương 1: Quy định chung về thiết kế nhà sản xuất trang 4

Giáo trình Thiết kế kiến trúc 2 - Chương 1: Quy định chung về thiết kế nhà sản xuất trang 5

Giáo trình Thiết kế kiến trúc 2 - Chương 1: Quy định chung về thiết kế nhà sản xuất trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf36 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 01/11/2021 | Lượt xem: 168 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_thiet_ke_kien_truc_2_chuong_1_quy_dinh_chung_ve_t.pdf
Tài liệu liên quan