Giáo trình Máy cắt và máy điều khiển theo chương trình số (Phần 1)

Mục tiêu:

+ Phân loại được máy công cụ theo tiêu chuẩn Việt Nam và ISO.

+ Giải thích được các ký hiệu máy.

+ Trình bày được các chuyển động trên máy công cụ.

+ Viết được phương trình xích truyền động.

+ Tính được bánh răng thay thế.

+ Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.

Giáo trình Máy cắt và máy điều khiển theo chương trình số (Phần 1) trang 1

Giáo trình Máy cắt và máy điều khiển theo chương trình số (Phần 1) trang 1

Giáo trình Máy cắt và máy điều khiển theo chương trình số (Phần 1) trang 2

Giáo trình Máy cắt và máy điều khiển theo chương trình số (Phần 1) trang 2

Giáo trình Máy cắt và máy điều khiển theo chương trình số (Phần 1) trang 3

Giáo trình Máy cắt và máy điều khiển theo chương trình số (Phần 1) trang 3

Giáo trình Máy cắt và máy điều khiển theo chương trình số (Phần 1) trang 4

Giáo trình Máy cắt và máy điều khiển theo chương trình số (Phần 1) trang 4

Giáo trình Máy cắt và máy điều khiển theo chương trình số (Phần 1) trang 5

Giáo trình Máy cắt và máy điều khiển theo chương trình số (Phần 1) trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf50 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 240 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_may_cat_va_may_dieu_khien_theo_chuong_trinh_so_ph.pdf
Tài liệu liên quan