Câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ

Chọn câu trả lời đúng nhất

a) Tiền là bất cứ những cái gì được chấp nhận chung trong thanh toán để nhận hàng hóa, dịch vụ hoặc để trả nợ.

b) Tiền là vật ngang giá được chấp nhận chung trong trao đổi.

c) Tiền là hàng hóa trung gian được sử dụng trong trao đổi hàng hóa, dịch vụ.

d) Tiền là giấy có gí trị danh nghĩa ghi trên bề mặt

Câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ trang 1

Câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ trang 1

Câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ trang 2

Câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ trang 2

Câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ trang 3

Câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ trang 3

Câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ trang 4

Câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ trang 4

Câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ trang 5

Câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf10 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1056 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfcau_hoi_thi_trac_nghiem_mon_ly_thuyet_tien_te.pdf