Bài tập thực hành microsoft excel

Mô tả:

- Ký tự đầu của Mã hàng cho biết Mã LH (Mã loại hàng).

- Hai ký tựcuối của Mã hàng SX (Mã hãng sản xuất).

Yêu cầu:

1/ Tên loại hàng: Dựa vào Mã LH tra BẢNG 1

2/ Hãng SX: Nếu Mã hãng SX là “TN”, thì ghi “Trong Nước”, còn ngược lại thì dựa vào Mã hãng SX

tra trong BẢNG 2

Bài tập thực hành microsoft excel trang 1

Bài tập thực hành microsoft excel trang 1

Bài tập thực hành microsoft excel trang 2

Bài tập thực hành microsoft excel trang 2

Bài tập thực hành microsoft excel trang 3

Bài tập thực hành microsoft excel trang 3

Bài tập thực hành microsoft excel trang 4

Bài tập thực hành microsoft excel trang 4

Bài tập thực hành microsoft excel trang 5

Bài tập thực hành microsoft excel trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf10 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 2032 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • pdfbai_tap_thuc_hanh_microsoft_excel.pdf
Tài liệu liên quan