Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 7: Soạn thảo văn bản và hệ soạn thảo văn bản - Lê Viết Mẫn

Với một hệ soạn thảo vb.

• Soạn thảo và định dạng tài liệu cho đến chừng nào bạn chưa hài lòng

• Không bao giờ phải lo nghĩ về việc viết quá đầy trang hay vẫn còn chỗ trống trong các lề

• Chương trình sẽ tự ngắt dòng và trang khi bạn gõ

• Bạn chỉ cần quan tâm đến nội dung của văn bản bạn muốn tạo ra

• Có thể làm các tiêu đề và đầu trang to hơn hay đậm hơn phần văn bản còn lại

• Có thể in văn bản với các kiểu chữ khác nhau

• Có thể in nhiều bản sao tuỳ ý

• Không cần dùng tẩy và bút xoá

 

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 7: Soạn thảo văn bản và hệ soạn thảo văn bản - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 7: Soạn thảo văn bản và hệ soạn thảo văn bản - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 7: Soạn thảo văn bản và hệ soạn thảo văn bản - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 7: Soạn thảo văn bản và hệ soạn thảo văn bản - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 7: Soạn thảo văn bản và hệ soạn thảo văn bản - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 7: Soạn thảo văn bản và hệ soạn thảo văn bản - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 7: Soạn thảo văn bản và hệ soạn thảo văn bản - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 7: Soạn thảo văn bản và hệ soạn thảo văn bản - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 7: Soạn thảo văn bản và hệ soạn thảo văn bản - Lê Viết Mẫn trang 5

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 7: Soạn thảo văn bản và hệ soạn thảo văn bản - Lê Viết Mẫn trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf24 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 08/11/2021 | Lượt xem: 185 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_ung_dung_chuong_7_soan_thao_van_ban_va_he.pdf
Tài liệu liên quan