Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Phần mềm bảng tính điện tử MS Excel 2010

Các thành phần giao diện trong Excel

Các thành phần giao diện Mô tả

The Quick Access toolbar Công cụ truy xuất nhanh

The Ribbon Phần chứa các thẻ, nhóm lệnh, lệnh thực thi các tác vụ khác nhau

The Formula Bar Chứa dữ liệu của một ô (có thể là công thức hay hàm)

The task pane Vùng xuất hiện khi sử dụng một số tính năng xác định của

Excel (clipboard, recovery )

The status bar Là vùng hiển thị một số thông tin hữu ích cho bạn như

thanh trượt phóng to/thu nhỏ hay các trạng thái tùy chỉnh.

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Phần mềm bảng tính điện tử MS Excel 2010 trang 1

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Phần mềm bảng tính điện tử MS Excel 2010 trang 1

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Phần mềm bảng tính điện tử MS Excel 2010 trang 2

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Phần mềm bảng tính điện tử MS Excel 2010 trang 2

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Phần mềm bảng tính điện tử MS Excel 2010 trang 3

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Phần mềm bảng tính điện tử MS Excel 2010 trang 3

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Phần mềm bảng tính điện tử MS Excel 2010 trang 4

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Phần mềm bảng tính điện tử MS Excel 2010 trang 4

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Phần mềm bảng tính điện tử MS Excel 2010 trang 5

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Phần mềm bảng tính điện tử MS Excel 2010 trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf111 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 316 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_dai_cuong_chuong_4_phan_mem_bang_tinh_dien.pdf
Tài liệu liên quan