Bài giảng Thương mại điện tử

Internettác động mạnh mẽđến mọi hoạt động

của nền kinh tế, ngành và doanh nghiệp; tạo

dựng môi trường kinh doanh mới, hình thành

kênh thông tin, cung cấp, phân phối mới trên

các thịtrường điện tử. Các hoạt động thương

mại điện tửnhưmua bán hàng hoá, dịch vụ,

thông tin. đang tăng trưởng với tốc độrất cao

hàng năm và thực sựđã làm thay đổi thếgiới,

các doanh nghiệp, các ngành nghềvà từng cá

nhân

Bài giảng Thương mại điện tử trang 1

Bài giảng Thương mại điện tử trang 1

Bài giảng Thương mại điện tử trang 2

Bài giảng Thương mại điện tử trang 2

Bài giảng Thương mại điện tử trang 3

Bài giảng Thương mại điện tử trang 3

Bài giảng Thương mại điện tử trang 4

Bài giảng Thương mại điện tử trang 4

Bài giảng Thương mại điện tử trang 5

Bài giảng Thương mại điện tử trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf184 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 1257 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_thuong_mai_dien_tu.pdf
Tài liệu liên quan