Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 5: Thiết kế áo đường mềm

Khái niệm

 Mặt đường là phần bề rộng xe chạy, được xây dựng trên

nền đường bằng nhiều tầng lớp vật liệu có độ cứng và

cường độ lớn hơn so với đất nền đường

 Kết cấu áo đường mềm (hay gọi là áo đường mềm) gồm có

tầng mặt làm bằng các vật liệu hạt hoặc các vật liệu hạt có

trộn nhựa hay tưới nhựa và tầng móng làm bằng các loại

vật liệu khác nhau đặt trực tiếp trên khu vực tác dụng của

nền đường hoặc trên lớp đáy móng

Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 5: Thiết kế áo đường mềm trang 1

Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 5: Thiết kế áo đường mềm trang 1

Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 5: Thiết kế áo đường mềm trang 2

Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 5: Thiết kế áo đường mềm trang 2

Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 5: Thiết kế áo đường mềm trang 3

Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 5: Thiết kế áo đường mềm trang 3

Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 5: Thiết kế áo đường mềm trang 4

Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 5: Thiết kế áo đường mềm trang 4

Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 5: Thiết kế áo đường mềm trang 5

Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 5: Thiết kế áo đường mềm trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf50 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 233 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_thiet_ke_duong_o_to_chuong_5_thiet_ke_ao_duong_mem.pdf
Tài liệu liên quan