Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 2: Thiết kế bình đồ tuyến

Những yêu chung của bình đồ tuyến:

 Đảm bảo các yếu tố của tuyến không vi phạm những quy định về trị số giới hạn đối với cấp đường thiết kế.

 Đảm bảo tuyến đường ôm theo hình dạng địa hình để khối lượng đào đắp nhỏ nhất, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên .

 Đảm bảo sự hài hoà, phối hợp giữa đường và cảnh quan

 Không nên thiết kế đường có những đoạn đường thẳng quá dài.

 Cố gắng sử dụng các tiêu chuẩn hình học cao trong điều kiện địa hình cho phép.

 Đảm bảo tuyến là một đường không gian đều đặn, êm thuận, trên hình phối cảnh tuyến không bị bóp méo hay gãy khúc.

Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 2: Thiết kế bình đồ tuyến trang 1

Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 2: Thiết kế bình đồ tuyến trang 1

Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 2: Thiết kế bình đồ tuyến trang 2

Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 2: Thiết kế bình đồ tuyến trang 2

Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 2: Thiết kế bình đồ tuyến trang 3

Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 2: Thiết kế bình đồ tuyến trang 3

Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 2: Thiết kế bình đồ tuyến trang 4

Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 2: Thiết kế bình đồ tuyến trang 4

Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 2: Thiết kế bình đồ tuyến trang 5

Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 2: Thiết kế bình đồ tuyến trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf16 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 298 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_thiet_ke_duong_o_to_chuong_2_thiet_ke_binh_do_tuye.pdf
Tài liệu liên quan