Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Lớp mạng

Lớp mạng liên quan đến việc nhận gói dữ liệu từ nguồn phát dữ liệu đến đích nhận. Để đến được đích nhận, dữ liệu có thể phải đi qua nhiều đoạn trung gian dọc theo đường truyền. Đây là chức năng chủ yếu khác với lớp liên kết dữ liệu chỉ có nhiệm vụ vận chuyển gói dữ liệu từ đầu cuối này đến đầu cuối khác. Thực chất, lớp mạng là lớp đầu tiên có nhiệm vụ truyền dữ liệu từ nguồn- đến- đích.

 

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Lớp mạng trang 1

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Lớp mạng trang 1

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Lớp mạng trang 2

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Lớp mạng trang 2

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Lớp mạng trang 3

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Lớp mạng trang 3

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Lớp mạng trang 4

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Lớp mạng trang 4

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Lớp mạng trang 5

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Lớp mạng trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt56 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 1235 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mang_may_tinh_chuong_6_lop_mang.ppt
Tài liệu liên quan