Bài giảng Các vấn đề chung của kiến trúc

Kiến trúc là môn học vừa mang tính khoa học kỹthuật vừa mang tính nghệ

thuật.Nguyên cứu thiết kếcông trình từ đơn lẻ đến quần thểthỏa mãn hai yêu cầu:

công năng và thẩm mỹ, ví dụ: nhà ở, trường học, trụsởcơquan, cầu .
.1.2/ Phân loại và phân cấp công trình

1.1.2.1/ Phân loại:

- Vật liệu cơbản : Thảo mộc, gỗ...

+ Đá gạch

Bài giảng Các vấn đề chung của kiến trúc trang 1

Bài giảng Các vấn đề chung của kiến trúc trang 1

Bài giảng Các vấn đề chung của kiến trúc trang 2

Bài giảng Các vấn đề chung của kiến trúc trang 2

Bài giảng Các vấn đề chung của kiến trúc trang 3

Bài giảng Các vấn đề chung của kiến trúc trang 3

Bài giảng Các vấn đề chung của kiến trúc trang 4

Bài giảng Các vấn đề chung của kiến trúc trang 4

Bài giảng Các vấn đề chung của kiến trúc trang 5

Bài giảng Các vấn đề chung của kiến trúc trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf25 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1172 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_cac_van_de_chung_cua_kien_truc.pdf