Hệ thống hỗ trợ tìm đường đi xe buýt trên web

Trong bản đồ giao thông, với mạng lưới các cung đường và cung tuyến dày đặc, việc trả lời cho câu hỏi truy vấn thông tin, tìm đường với độ chính xác và nhanh chóng là rất khó khăn. Đặc biệt trên môi trường ứng dụng web, tốc độ được coi là yêu cầu hàng đầu.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Hệ thống hỗ trợ tìm đường đi xe buýt trên web trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Hệ thống hỗ trợ tìm đường đi xe buýt trên web trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Hệ thống hỗ trợ tìm đường đi xe buýt trên web trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Hệ thống hỗ trợ tìm đường đi xe buýt trên web trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Hệ thống hỗ trợ tìm đường đi xe buýt trên web trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf112 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 1061 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfhe_thong_ho_tro_tim_duong_di_xe_buyt_tren_web.pdf
Tài liệu liên quan