Bài giảng Quản trị nhân lực

• Khái niệm, đối tượng nghiên cứu

• Quá trình phát triển của quản trị nhân lực

• Vai trò của quản trị nhân lực trong tổ chức

• Các chức năng quản trị nhân lực

• Vai trò của bộ phận quản trị nhân lực trong tổ

chức, doanh nghiệp

• Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị

nhân lực

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Bài giảng Quản trị nhân lực trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Bài giảng Quản trị nhân lực trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Bài giảng Quản trị nhân lực trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Bài giảng Quản trị nhân lực trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Bài giảng Quản trị nhân lực trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf28 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 1047 | Lượt tải: 6download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_quan_tri_nhan_luc.pdf
Tài liệu liên quan