Bài giảng Quản trị marketing - Chương 1: Khái quát quản trị marketing

• Quan ñiểm kinh tế:

Tập hợp những người bán và người mua

• Quan ñiểm marketing:

Tập hợp những người mua có cùng nhu cầu về một

sản phẩm nào ñó, có khả năng mua ñể thỏa mãn

nhu cầu ñó

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Bài giảng Quản trị marketing - Chương 1: Khái quát quản trị marketing trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Bài giảng Quản trị marketing - Chương 1: Khái quát quản trị marketing trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Bài giảng Quản trị marketing - Chương 1: Khái quát quản trị marketing trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Bài giảng Quản trị marketing - Chương 1: Khái quát quản trị marketing trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Bài giảng Quản trị marketing - Chương 1: Khái quát quản trị marketing trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf74 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 947 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_quan_tri_marketing_chuong_1_khai_quat_quan_tri_mar.pdf
Tài liệu liên quan