Bài giảng Quản trị dự án đầu tư - Bùi Xuân Phong

Vốn có thể bằng tiền, bằng các loại tài sản khác như máy móc thiết bị, nhà xưởng, công trình xây dựng khác, giá trị quyền sở hữu công nghiệp, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật, giá trị quyền sử dụng đất, các nguồn tài nguyên khác.

 

 

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Bài giảng Quản trị dự án đầu tư - Bùi Xuân Phong trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Bài giảng Quản trị dự án đầu tư - Bùi Xuân Phong trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Bài giảng Quản trị dự án đầu tư - Bùi Xuân Phong trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Bài giảng Quản trị dự án đầu tư - Bùi Xuân Phong trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Bài giảng Quản trị dự án đầu tư - Bùi Xuân Phong trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt381 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 14/01/2016 | Lượt xem: 565 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_quan_tri_du_an_dau_tu_bui_xuan_phong.ppt