Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Sự phát triển của lý thuyết quản trị

Chỉ áp dụng tốt trong trường hợp môi trường ổn định.

Vấn đề nhân bản ít được quan tâm.

Cố áp dụng những nguyên tắc quản trị phổ quát cho mọi hoàn cảnh mà không nhận thấy tính đặc thù của môi trường.

Quá chú tâm đến vấn đề kỹ thuật.

 

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Sự phát triển của lý thuyết quản trị trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Sự phát triển của lý thuyết quản trị trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Sự phát triển của lý thuyết quản trị trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Sự phát triển của lý thuyết quản trị trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Sự phát triển của lý thuyết quản trị trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt29 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 13/01/2016 | Lượt xem: 1123 | Lượt tải: 7download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_quan_ly_chuong_2_su_phat_trien_cua_ly_thuyet_quan_.ppt
Tài liệu liên quan