Xác định đặc trưng đất sét yếu Việt Nam theo thí nghiệm cố kết tốc độ biến dạng không đổi sử dụng trong phân tích bài cố kết thấm

Hơn nữa cũng đã có các nghiên cứu để tìm mối liên hệ giữa tốc độ biến dạng lên giá trị áp suất tiền cố kết ’c (’y) bằng nhiều sơ đồ thí nghiệm khác nhau bao gồm cả sơ đồ tốc độ biến dạng không đổi (CRS) trong các ấn bản của Leroueil et al. (1983a) và Leroueil et al. (1983b); Người ta đã kết luận rằng chỉ tồn tại duy nhất một quan hệ ứng suất-biến dạng-tốc độ biến dạng đối với đất sét yếu trong thí nghiệm Oedometer bằng các sơ đồ khác nhau, Leroueil et al. (1985). Kết quả thí nghiệm CRS cũng đã được ứng dụng trong bài toán hố đào sâu cho đất sét yếu ở Thị Vải để phân tích chuyển vị ngang và lún bề mặt hố đào, kết quả phân tích cho thấy rằng dữ liệu tính toán và dự liệu quan trắc hiện trường khá phù hợp nhau (Dao et al. (2013)) và Nguyen et al. (2016). Chưa có nghiên cứu nào nhằm ứng dụng kết quả thí nghiệm cố kết tốc độ biến dạng không đổi CRS vào phân tích bài toán cố kết thấm cho công tác xử lý nền đất yếu sử dụng bấc thấm kết hợp gia tải có hoặc không có bơm hút chân không tại Việt Nam cho đất sét trầm tích Hollocene của Việt Nam.

Xác định đặc trưng đất sét yếu Việt Nam theo thí nghiệm cố kết tốc độ biến dạng không đổi sử dụng trong phân tích bài cố kết thấm trang 1

Xác định đặc trưng đất sét yếu Việt Nam theo thí nghiệm cố kết tốc độ biến dạng không đổi sử dụng trong phân tích bài cố kết thấm trang 1

Xác định đặc trưng đất sét yếu Việt Nam theo thí nghiệm cố kết tốc độ biến dạng không đổi sử dụng trong phân tích bài cố kết thấm trang 2

Xác định đặc trưng đất sét yếu Việt Nam theo thí nghiệm cố kết tốc độ biến dạng không đổi sử dụng trong phân tích bài cố kết thấm trang 2

Xác định đặc trưng đất sét yếu Việt Nam theo thí nghiệm cố kết tốc độ biến dạng không đổi sử dụng trong phân tích bài cố kết thấm trang 3

Xác định đặc trưng đất sét yếu Việt Nam theo thí nghiệm cố kết tốc độ biến dạng không đổi sử dụng trong phân tích bài cố kết thấm trang 3

Xác định đặc trưng đất sét yếu Việt Nam theo thí nghiệm cố kết tốc độ biến dạng không đổi sử dụng trong phân tích bài cố kết thấm trang 4

Xác định đặc trưng đất sét yếu Việt Nam theo thí nghiệm cố kết tốc độ biến dạng không đổi sử dụng trong phân tích bài cố kết thấm trang 4

Xác định đặc trưng đất sét yếu Việt Nam theo thí nghiệm cố kết tốc độ biến dạng không đổi sử dụng trong phân tích bài cố kết thấm trang 5

Xác định đặc trưng đất sét yếu Việt Nam theo thí nghiệm cố kết tốc độ biến dạng không đổi sử dụng trong phân tích bài cố kết thấm trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf12 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 303 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfxac_dinh_dac_trung_dat_set_yeu_viet_nam_theo_thi_nghiem_co_k.pdf
Tài liệu liên quan