Về sự liên thông các thị trường Bất động sản-Vốn-Tiền tệ Việt Nam

Bất động sản là phần tài sản và ngành hoạt động kinh tếquan trọng của bất kỳquốc gia nào trên

thếgiới. Tầm quan trọng của bất động sản cũng không phải tới hôm nay mới được nhận thức rõ,

mà thực ra từhàng ngàn năm lịch sử, giá trịnày đã được khẳng định thông qua các hoạt động

kinh tế, xã hội của con người, thậm chí cảchiến tranh. Cuộc chiến tranh của Vua Sargon II, vương

quốc Akkad (thuộc I-rắc ngày nay) từnăm 5000 TCN cũng nhằm giành lấy những vùng đất và bất

động sản có lợi cho hoạt động thương mại (Vương Quân Hoàng, 2007).

Về sự liên thông các thị trường Bất động sản-Vốn-Tiền tệ Việt Nam trang 1

Về sự liên thông các thị trường Bất động sản-Vốn-Tiền tệ Việt Nam trang 1

Về sự liên thông các thị trường Bất động sản-Vốn-Tiền tệ Việt Nam trang 2

Về sự liên thông các thị trường Bất động sản-Vốn-Tiền tệ Việt Nam trang 2

Về sự liên thông các thị trường Bất động sản-Vốn-Tiền tệ Việt Nam trang 3

Về sự liên thông các thị trường Bất động sản-Vốn-Tiền tệ Việt Nam trang 3

Về sự liên thông các thị trường Bất động sản-Vốn-Tiền tệ Việt Nam trang 4

Về sự liên thông các thị trường Bất động sản-Vốn-Tiền tệ Việt Nam trang 4

Về sự liên thông các thị trường Bất động sản-Vốn-Tiền tệ Việt Nam trang 5

Về sự liên thông các thị trường Bất động sản-Vốn-Tiền tệ Việt Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf20 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1115 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfve_su_lien_thong_cac_thi_truong_bat_dong_sanvontien_te_viet_.pdf
Tài liệu liên quan