Tính toán tổng thể kết cấu giàn khoan tự nâng 400 FT trong trạng thái di chuyển

Công trình biển tự nâng (jackup) trong trạng thái di chuyển là một dạng công trình biển nổi, kích thước lớn. Các tiêu chuẩn hiện nay mới chỉ quy định tính toán với các mô hình tương đương theo phương pháp phần tử hữu hạn mà chưa xét đến sự làm việc đồng thời của các kết cấu như trong mô hình tổng thể. Mặt khác tải trọng sóng tác dụng lên công trình biển tự nâng kích thước lớn trong trạng thái di chuyển bao gồm tải trọng sóng nhiễu xạ, bức xạ và thường được xác định bằng phương pháp phần tử biên. Bài báo này trình bày thuật toán tổng quát kết hợp phương pháp phần tử biên và phương pháp phần tử hữu hạn để tính toán tổng thể công trình biển tự nâng trong trạng thái di chuyển và áp dụng cụ thể cho một công trình biển tự nâng đang xây dựng trong điều kiện biển Việt Nam.

 

Tính toán tổng thể kết cấu giàn khoan tự nâng 400 FT trong trạng thái di chuyển trang 1

Tính toán tổng thể kết cấu giàn khoan tự nâng 400 FT trong trạng thái di chuyển trang 1

Tính toán tổng thể kết cấu giàn khoan tự nâng 400 FT trong trạng thái di chuyển trang 2

Tính toán tổng thể kết cấu giàn khoan tự nâng 400 FT trong trạng thái di chuyển trang 2

Tính toán tổng thể kết cấu giàn khoan tự nâng 400 FT trong trạng thái di chuyển trang 3

Tính toán tổng thể kết cấu giàn khoan tự nâng 400 FT trong trạng thái di chuyển trang 3

Tính toán tổng thể kết cấu giàn khoan tự nâng 400 FT trong trạng thái di chuyển trang 4

Tính toán tổng thể kết cấu giàn khoan tự nâng 400 FT trong trạng thái di chuyển trang 4

Tính toán tổng thể kết cấu giàn khoan tự nâng 400 FT trong trạng thái di chuyển trang 5

Tính toán tổng thể kết cấu giàn khoan tự nâng 400 FT trong trạng thái di chuyển trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf12 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 255 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdftinh_toan_tong_the_ket_cau_gian_khoan_tu_nang_400_ft_trong_t.pdf
Tài liệu liên quan