Tinh luyện khử khí và loại bỏ tạp chất phi kim trong sản xuất hợp kim nhôm

Trong nấu luyện nhôm và hợp kim nhôm , nhôm lỏng phản ứng tức thì với O2, CO, CO2, cũng như phản ứng với nước hấp

phụ, nước trong màng hydroxyt trên bề mặt liệu và với hơi nước trong môi trường khí lò

tạo oxyt nhôm và hydro làm tăng hàm lượng tạp chất Al2O3 và hydro trong kim loại, thường lượng hydro này vượt quá giới hạn hòa tan của hydro trong nhôm rắn rất nhiều nên khi đông đặc hydro sẽ tiết ra tại biên giới hạt và nhất là ở cùng kết tinh sau cùng tạo bọt khí hydro. Vì vậy, tinh luyện khử khí sẽ cải thiện cơ tính của vật liệu.

 

Tinh luyện khử khí và loại bỏ tạp chất phi kim trong sản xuất hợp kim nhôm trang 1

Tinh luyện khử khí và loại bỏ tạp chất phi kim trong sản xuất hợp kim nhôm trang 1

Tinh luyện khử khí và loại bỏ tạp chất phi kim trong sản xuất hợp kim nhôm trang 2

Tinh luyện khử khí và loại bỏ tạp chất phi kim trong sản xuất hợp kim nhôm trang 2

Tinh luyện khử khí và loại bỏ tạp chất phi kim trong sản xuất hợp kim nhôm trang 3

Tinh luyện khử khí và loại bỏ tạp chất phi kim trong sản xuất hợp kim nhôm trang 3

Tinh luyện khử khí và loại bỏ tạp chất phi kim trong sản xuất hợp kim nhôm trang 4

Tinh luyện khử khí và loại bỏ tạp chất phi kim trong sản xuất hợp kim nhôm trang 4

Tinh luyện khử khí và loại bỏ tạp chất phi kim trong sản xuất hợp kim nhôm trang 5

Tinh luyện khử khí và loại bỏ tạp chất phi kim trong sản xuất hợp kim nhôm trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf8 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 05/11/2021 | Lượt xem: 177 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdftinh_luyen_khu_khi_va_loai_bo_tap_chat_phi_kim_trong_san_xua.pdf
Tài liệu liên quan