Sử dụng chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát

Thành công trong việc chặn đứng lạm phát phi mã năm 1989 nhờ áp dụng công cụ lãi suất ngân hàng (đưa lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm lên cao vượt tốc độ lạm phát), đã cho thấy tầm quan trọng của việc sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ trong điều tiết kinh tế vĩ mô nhằm đạt các mục tiêu ngắn hạn ổn định thị trường. Trong nền kinh tế tăng trưởng nhanh của nước ta luôn thường trực nguy cơ tái lạm phát cao, do đó một công cụ điều tiết vĩ mô hiệu nghiệm như chính sách tiền tệ được tận dụng trước tiên vơí hiệu suất cao cũng là điều tất yếu

Sử dụng chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát trang 1

Sử dụng chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát trang 1

Sử dụng chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát trang 2

Sử dụng chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát trang 2

Sử dụng chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát trang 3

Sử dụng chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát trang 3

Sử dụng chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát trang 4

Sử dụng chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát trang 4

Sử dụng chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát trang 5

Sử dụng chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

doc24 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1216 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • docsu_dung_chinh_sach_tien_te_nham_kiem_soat_lam_phat.doc
Tài liệu liên quan