Phân tích phi tuyến kết cấu dầm cao bê tông cốt thép có khoét lỗ rỗng

Bài báo trình bày kết quả phân tích kết cấu dầm cao bê tông cốt thép có khoét lỗ rỗng. Thông số được khảo sát là vị trí lỗ khoét. Phần mềm phân tích phi tuyến kết cấu SAFIR được sử dụng. Mô hình mô phỏng dầm được kiểm chứng bằng cách so sánh kết quả tính toán và kết quả thí nghiệm. Kết quả khảo sát thông số cho thấy khi vị trí lỗ khoét xa đường truyền tải thì khả năng chịu lực của dầm không bị giảm so với dầm không khoét lỗ.

Phân tích phi tuyến kết cấu dầm cao bê tông cốt thép có khoét lỗ rỗng trang 1

Phân tích phi tuyến kết cấu dầm cao bê tông cốt thép có khoét lỗ rỗng trang 1

Phân tích phi tuyến kết cấu dầm cao bê tông cốt thép có khoét lỗ rỗng trang 2

Phân tích phi tuyến kết cấu dầm cao bê tông cốt thép có khoét lỗ rỗng trang 2

Phân tích phi tuyến kết cấu dầm cao bê tông cốt thép có khoét lỗ rỗng trang 3

Phân tích phi tuyến kết cấu dầm cao bê tông cốt thép có khoét lỗ rỗng trang 3

Phân tích phi tuyến kết cấu dầm cao bê tông cốt thép có khoét lỗ rỗng trang 4

Phân tích phi tuyến kết cấu dầm cao bê tông cốt thép có khoét lỗ rỗng trang 4

Phân tích phi tuyến kết cấu dầm cao bê tông cốt thép có khoét lỗ rỗng trang 5

Phân tích phi tuyến kết cấu dầm cao bê tông cốt thép có khoét lỗ rỗng trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 06/11/2021 | Lượt xem: 219 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfphan_tich_phi_tuyen_ket_cau_dam_cao_be_tong_cot_thep_co_khoe.pdf
Tài liệu liên quan