Phân tích hiệu quả của hệ outrigger và belt wall trong nhà cao tầng

Hệ outrigger và belt wall được dùng phổ biến như một trong những hệ kết cấu để

điều khiển hiệu quả độ lệch quá mức do các tải trọng ngang như tải trọng gió, tải trọng

động đất Trong trường hợp nhà cao tầng, tải trọng ngang càng trở nên nguy hiểm nhiều

hơn. Trong báo cáo này nghiên cứu chuyển vị ngang tại đỉnh và mômen của vách tại móng

bằng cách phân tích một số mô hình công trình 40 tầng bằng bê tông cốt thép có bố trí hệ

outrigger và belt wall hoặc không có.

Phân tích hiệu quả của hệ outrigger và belt wall trong nhà cao tầng trang 1

Phân tích hiệu quả của hệ outrigger và belt wall trong nhà cao tầng trang 1

Phân tích hiệu quả của hệ outrigger và belt wall trong nhà cao tầng trang 2

Phân tích hiệu quả của hệ outrigger và belt wall trong nhà cao tầng trang 2

Phân tích hiệu quả của hệ outrigger và belt wall trong nhà cao tầng trang 3

Phân tích hiệu quả của hệ outrigger và belt wall trong nhà cao tầng trang 3

Phân tích hiệu quả của hệ outrigger và belt wall trong nhà cao tầng trang 4

Phân tích hiệu quả của hệ outrigger và belt wall trong nhà cao tầng trang 4

Phân tích hiệu quả của hệ outrigger và belt wall trong nhà cao tầng trang 5

Phân tích hiệu quả của hệ outrigger và belt wall trong nhà cao tầng trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf8 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 05/11/2021 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfphan_tich_hieu_qua_cua_he_outrigger_va_belt_wall_trong_nha_c.pdf