Phân tích các phương pháp ước lượng độ lún của nhóm cọc

Độ lún của móng là một yêu cầu được quan âm hàng đầu trong tính toán th c hành thiết kế

kết cấu nền móng để đảm bảo công trình ổn ịnh. Việc xác định một cách chính xác độ lún

của móng là một vấn đề hết sức phức tạp.

Trong th c tế thiết kế, khi xác định độ lún ủa móng cọc vẫn phổ biến sử d ng mô hình hối móng quy ước với nhiều dạng mô hình, h thuộc vào góc ma sát trong của đất, phương

pháp này không kể đến ảnh hưởng của số lượng ọc, tỷ số giữa đường kính và chiều dài cọc,

khoảng cách cọc và s tương tác của các cọc rong đài.

Phân tích các phương pháp ước lượng độ lún của nhóm cọc trang 1

Phân tích các phương pháp ước lượng độ lún của nhóm cọc trang 1

Phân tích các phương pháp ước lượng độ lún của nhóm cọc trang 2

Phân tích các phương pháp ước lượng độ lún của nhóm cọc trang 2

Phân tích các phương pháp ước lượng độ lún của nhóm cọc trang 3

Phân tích các phương pháp ước lượng độ lún của nhóm cọc trang 3

Phân tích các phương pháp ước lượng độ lún của nhóm cọc trang 4

Phân tích các phương pháp ước lượng độ lún của nhóm cọc trang 4

Phân tích các phương pháp ước lượng độ lún của nhóm cọc trang 5

Phân tích các phương pháp ước lượng độ lún của nhóm cọc trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf6 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 01/11/2021 | Lượt xem: 196 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfphan_tich_cac_phuong_phap_uoc_luong_do_lun_cua_nhom_coc.pdf