Nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp lý của thiết bị công tác hạ ống vách thép thi công cọc nhồi bằng phương pháp ép – xoay

Thiết bị hạ ống vách thép thi công cọc nhồi trong nền đất yếu, địa chất phức tạp đã được ứng dụng rộng rãi trên thế giới, trong khi đó ở Việt Nam đây là loại thiết bị mới đang được quan tâm đầu tư nghiên cứu và ứng dụng. Bài báo nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp lý của thiết bị công tác hạ ống vách thép thi công cọc nhồibằng phương pháp ép - xoay làm cơ sở cho quá trình tính toán thiết kế thiết bị lắp trên máy cơ sở có sẵn ở Việt Nam nhằm phát huy hết công suất dẫn động, tăng năng suất của máy; góp phần làm giảm giá thành đầu tư, làm chủ công nghệ thiết bị và khai thác sử dụng một cách hiệu quả loại thiết bị này ở nước ta.

Nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp lý của thiết bị công tác hạ ống vách thép thi công cọc nhồi bằng phương pháp ép – xoay trang 1

Nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp lý của thiết bị công tác hạ ống vách thép thi công cọc nhồi bằng phương pháp ép – xoay trang 1

Nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp lý của thiết bị công tác hạ ống vách thép thi công cọc nhồi bằng phương pháp ép – xoay trang 2

Nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp lý của thiết bị công tác hạ ống vách thép thi công cọc nhồi bằng phương pháp ép – xoay trang 2

Nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp lý của thiết bị công tác hạ ống vách thép thi công cọc nhồi bằng phương pháp ép – xoay trang 3

Nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp lý của thiết bị công tác hạ ống vách thép thi công cọc nhồi bằng phương pháp ép – xoay trang 3

Nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp lý của thiết bị công tác hạ ống vách thép thi công cọc nhồi bằng phương pháp ép – xoay trang 4

Nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp lý của thiết bị công tác hạ ống vách thép thi công cọc nhồi bằng phương pháp ép – xoay trang 4

Nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp lý của thiết bị công tác hạ ống vách thép thi công cọc nhồi bằng phương pháp ép – xoay trang 5

Nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp lý của thiết bị công tác hạ ống vách thép thi công cọc nhồi bằng phương pháp ép – xoay trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 05/11/2021 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfnghien_cuu_xac_dinh_che_do_lam_viec_hop_ly_cua_thiet_bi_cong.pdf
Tài liệu liên quan