Chuẩn mực kê toán Việt Nam số 15 - Hợp đồng xây dựng

Doanh thu của hợp đồng xây dựng được xác định bằng giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được. Việc xác định doanh thu của hợp đồng chịu tác động của nhiều yếu tố không chắc chắn vì chúng tuỳ thuộc vào các sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai. Việc ước tính thường phải được sửa đổi khi các sự kiện đó phát sinh và những yếu tố không chắc chắn được giải quyết. Vì vậy, doanh thu của hợp đồng có thể tăng hay giảm ở từng thời kỳ. Ví dụ:

(a) Nhà thầu và khách hàng có thể đồng ý với nhau về các thay đổi và các yêu cầu làm tăng hoặc giảm doanh thu của hợp đồng trong kỳ tiếp theo so với hợp đồng được chấp thuận ban đầu;

(b) Doanh thu đã được thỏa thuận trong hợp đồng với giá cố định có thể tăng vì lý do giá cả tăng lên;

 

Chuẩn mực kê toán Việt Nam số 15 - Hợp đồng xây dựng trang 1

Chuẩn mực kê toán Việt Nam số 15  - Hợp đồng xây dựng trang 1

Chuẩn mực kê toán Việt Nam số 15 - Hợp đồng xây dựng trang 2

Chuẩn mực kê toán Việt Nam số 15  - Hợp đồng xây dựng trang 2

Chuẩn mực kê toán Việt Nam số 15 - Hợp đồng xây dựng trang 3

Chuẩn mực kê toán Việt Nam số 15  - Hợp đồng xây dựng trang 3

Chuẩn mực kê toán Việt Nam số 15 - Hợp đồng xây dựng trang 4

Chuẩn mực kê toán Việt Nam số 15  - Hợp đồng xây dựng trang 4

Chuẩn mực kê toán Việt Nam số 15 - Hợp đồng xây dựng trang 5

Chuẩn mực kê toán Việt Nam số 15  - Hợp đồng xây dựng trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf9 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 217 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfchuan_muc_ke_toan_viet_nam_so_15_hop_dong_xay_dung.pdf
Tài liệu liên quan