Mạch ngừng thi công bê tông toàn khối

Khi phần bê tông đã được đổ trước tại vị trí này của khối bê tông đã chuyển sang giai đoạn ninh kết và đóng rắn, thì không thể được phép đổ bê tông mới vào đó, vì nếu không sẽ làm phá vỡ vĩnh viễn các nối liên kết vừa mới hình thành trong vữa bê tông. Cần phải để cho bê tông cũ nằm ổn định trong khuôn đúc bê tông, cho đến khi bê tông cũ ninh kết và đóng rắn xong hoàn toàn, thì mới được đổ tiếp. Từ đó hình thành nên mạch ngừng tại vị trí tạm ngừng thi công này. Do mạch ngừng ảnh hưởng đến tính toàn khối của bê tông, nên tốt nhất là thi công liên tục không để mạch ngừng. Khi bắt buộc phải để, vị trí của nó phải được khống chế trong miền kết cấu có có nội lực nhỏ hoặc nội lực không gây nguy hiểm cho kết cấu tại tiết diện mạch ngừng.

Mạch ngừng thi công bê tông toàn khối trang 1

Mạch ngừng thi công bê tông toàn khối trang 1

Mạch ngừng thi công bê tông toàn khối trang 2

Mạch ngừng thi công bê tông toàn khối trang 2

Mạch ngừng thi công bê tông toàn khối trang 3

Mạch ngừng thi công bê tông toàn khối trang 3

Mạch ngừng thi công bê tông toàn khối trang 4

Mạch ngừng thi công bê tông toàn khối trang 4

Tải về để xem đầy đủ hơn

docx4 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 242 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • docxmach_ngung_thi_cong_be_tong_toan_khoi.docx
Tài liệu liên quan