Lựa chọn giải pháp móng cọc cho nhà cao tầng

Đối với nhà cao tầng, thông thường tải trọng là rất lớn, nhất là khi có sự cố công

trình sẽ gây hậu quả rất nghiêm trọng. Vì vậy việc lựa chọn giải pháp móng cọc cho nhà

cao tầng là tất yếu, nhất là khi công trình đặt ở vùng chịu ảnh hưởng của động đất hay

trên nền đất yếu. Vấn đề là chọn giải pháp móng cọc gì (đóng, ép hay cọc nhồi) sao cho

vừa đảm bảo tính ổn định, vừa đảm bảo tính kinh tế và an toàn khi thi công thì còn phụ

thuộc vào rất nhiều yếu tố mà cần phải nghiên cứu và tính toán kỹ. Bài báo này tác giả xin

tóm tắt qua một số vấn đề khi lựa chọn giải pháp móng cọc cho nhà cao tầng.

Lựa chọn giải pháp móng cọc cho nhà cao tầng trang 1

Lựa chọn giải pháp móng cọc cho nhà cao tầng trang 1

Lựa chọn giải pháp móng cọc cho nhà cao tầng trang 2

Lựa chọn giải pháp móng cọc cho nhà cao tầng trang 2

Lựa chọn giải pháp móng cọc cho nhà cao tầng trang 3

Lựa chọn giải pháp móng cọc cho nhà cao tầng trang 3

Lựa chọn giải pháp móng cọc cho nhà cao tầng trang 4

Lựa chọn giải pháp móng cọc cho nhà cao tầng trang 4

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf4 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 29/10/2021 | Lượt xem: 229 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdflua_chon_giai_phap_mong_coc_cho_nha_cao_tang.pdf