Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho công việc khảo sát, đánh giá tình trạng nhà và công trình có kết cấu khối xây gạch đá, kể cả các công trình cổ xây bằng vữa vôi, vữa tam hợp, vữa xi măng.

Riêng đối với các công trình có khối xây mài chập liên kết bằng keo thực vật (tháp Chăm, tháp Khmer) hoặc công trình xây bằng vữa đất thì phần khảo sát có thể áp dụng chỉ dẫn này và phải tính đến đặc thù của chúng; phần đánh giá phải có thí nghiệm khối xây.

Không áp dụng chỉ dẫn này với những trường hợp khối xây có gia cường bằng keo hay vữa cường độ cao

 

Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá trang 1

Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá trang 1

Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá trang 2

Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá trang 2

Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá trang 3

Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá trang 3

Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá trang 4

Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá trang 4

Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá trang 5

Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

doc19 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 274 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • dockhao_sat_danh_gia_tinh_trang_nha_va_cong_trinh_xay_gach_da.doc