Đánh giá sự thay đổi cán cân bùn cát và diễn biến lòng dẫn đoạn từ trạm củng sơn đến cửa sông Đà Diễn dưới tác động của hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Ba

Hệ thống các hồ chứa được xây dựng trên lưu vực sông (LVS) Ba đã và đang tác động đến chế độ thủy văn,

thủy lực và bùn cát ở hạ lưu sông. Bài viết trình bày kết quả tính toán về diễn biến lòng dẫn, cũng như tác động xói phổ biến lan truyền xuống hạ lưu và hiện tượng bồi xói vùng cửa Đà Diễn. Mô hình một chiều cho đoạn sông không bị ảnh hưởng của thủy triều từ trạm Củng Sơn ra đến cầu Đà Rằng (cũ) đã đánh giá được diễn biến lòng sông có xu hướng xói phổ biến vào mùa kiệt và bồi xói xen kẽ vào mùa lũ. Mô hình 2 chiều cho vùng cửa sông Đà Diễn bị ảnh hưởng triều cho thấy, vào mùa kiệt, các dòng chảy trong sông không có vai trò đáng kể, trong khi đó, dòng triều kết hợp với dòng ven bờ sẽ làm bùn cát bồi lấp, xói lở vùng cửa sông; vào mùa lũ, dòng chảy trong sông lớn sẽ làm bùn cát bồi phía trong cửa sông và đẩy bùn cát từ sông ra, tạo thành các roi cát chắn ngang trước cửa sông. Kết quả tính toán làm căn cứ để đề xuất các giải pháp khắc phục, giảm thiểu tác động

Đánh giá sự thay đổi cán cân bùn cát và diễn biến lòng dẫn đoạn từ trạm củng sơn đến cửa sông Đà Diễn dưới tác động của hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Ba trang 1

Đánh giá sự thay đổi cán cân bùn cát và diễn biến lòng dẫn đoạn từ trạm củng sơn đến cửa sông Đà Diễn dưới tác động của hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Ba trang 1

Đánh giá sự thay đổi cán cân bùn cát và diễn biến lòng dẫn đoạn từ trạm củng sơn đến cửa sông Đà Diễn dưới tác động của hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Ba trang 2

Đánh giá sự thay đổi cán cân bùn cát và diễn biến lòng dẫn đoạn từ trạm củng sơn đến cửa sông Đà Diễn dưới tác động của hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Ba trang 2

Đánh giá sự thay đổi cán cân bùn cát và diễn biến lòng dẫn đoạn từ trạm củng sơn đến cửa sông Đà Diễn dưới tác động của hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Ba trang 3

Đánh giá sự thay đổi cán cân bùn cát và diễn biến lòng dẫn đoạn từ trạm củng sơn đến cửa sông Đà Diễn dưới tác động của hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Ba trang 3

Đánh giá sự thay đổi cán cân bùn cát và diễn biến lòng dẫn đoạn từ trạm củng sơn đến cửa sông Đà Diễn dưới tác động của hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Ba trang 4

Đánh giá sự thay đổi cán cân bùn cát và diễn biến lòng dẫn đoạn từ trạm củng sơn đến cửa sông Đà Diễn dưới tác động của hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Ba trang 4

Đánh giá sự thay đổi cán cân bùn cát và diễn biến lòng dẫn đoạn từ trạm củng sơn đến cửa sông Đà Diễn dưới tác động của hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Ba trang 5

Đánh giá sự thay đổi cán cân bùn cát và diễn biến lòng dẫn đoạn từ trạm củng sơn đến cửa sông Đà Diễn dưới tác động của hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Ba trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf6 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 343 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfdanh_gia_su_thay_doi_can_can_bun_cat_va_dien_bien_long_dan_d.pdf
Tài liệu liên quan