Câu hỏi ôn tập môn marketing ngân hàng

1. Hãy phân tích những đặc điểm cơ bản của lĩnh vực kinh doanh ngân hàng từ đó thấy được các đặc điểm liên quan của marketing ngân hàng?

2. Nêu bảy yếu tố trong Marketing Mix của ngân hàng. Theo bạn, các yếu tố con người, quy trình, bằng chứng vật chất được xem xét như thế nào?

3. Thông qua đặc điểm marketing ngân hàng, hãy bình luận những hạn chế/thách thức khi ứng dụng marketing vào hoạt động ngân hàng. Liên hệ thực tiễn đối với hệ thống NHTMVN.

 

Câu hỏi ôn tập môn marketing ngân hàng trang 1

Câu hỏi ôn tập môn marketing ngân hàng trang 1

Câu hỏi ôn tập môn marketing ngân hàng trang 2

Câu hỏi ôn tập môn marketing ngân hàng trang 2

Câu hỏi ôn tập môn marketing ngân hàng trang 3

Câu hỏi ôn tập môn marketing ngân hàng trang 3

Câu hỏi ôn tập môn marketing ngân hàng trang 4

Câu hỏi ôn tập môn marketing ngân hàng trang 4

Câu hỏi ôn tập môn marketing ngân hàng trang 5

Câu hỏi ôn tập môn marketing ngân hàng trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

docx22 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 3455 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • docxcau_hoi_on_tap_mon_marketing_ngan_hang.docx
Tài liệu liên quan