Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 4: Bảng tính MS Excel - Nguyễn Đình Hoa Cương

MS Excel là phần mềm xử lý bảng tính thông dụng cho công tác kế toán, vẫn phòng.

Một tập bảng tính (WorkBook), viết tắt là Book. Mỗi Workbook có 255 bảng tính(Sheet).

Mỗi bảng tính là tập hợp các ô, mỗi ô là một hình chữ nhật được giới hạn bởi các đường kẻ lưới (Gridline) ngang và dọc.

Chiều rộng mặc định của mỗi ô là 9 ký tự, tối đa là 254 ký tự.

 

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 4: Bảng tính MS Excel - Nguyễn Đình Hoa Cương trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 4: Bảng tính MS Excel - Nguyễn Đình Hoa Cương trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 4: Bảng tính MS Excel - Nguyễn Đình Hoa Cương trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 4: Bảng tính MS Excel - Nguyễn Đình Hoa Cương trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 4: Bảng tính MS Excel - Nguyễn Đình Hoa Cương trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 4: Bảng tính MS Excel - Nguyễn Đình Hoa Cương trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 4: Bảng tính MS Excel - Nguyễn Đình Hoa Cương trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 4: Bảng tính MS Excel - Nguyễn Đình Hoa Cương trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 4: Bảng tính MS Excel - Nguyễn Đình Hoa Cương trang 5

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 4: Bảng tính MS Excel - Nguyễn Đình Hoa Cương trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf40 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 654 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_ung_dung_chuong_4_bang_tinh_ms_excel_nguye.pdf
Tài liệu liên quan