Bài giảng Thuế tiêu thụ đặc biệt

Khái niệm

Là loại thuế thu trên một số hàng hóa, dịch vụ nhằm mục tiêu điều tiết thu nhập, hướng dẫn tiêu dùng

- Hàng hóa, dịch vụ là hàng xa xỉ

- Hàng hóa, dịch vụ mà việc sử

dụng ảnh hưởng đến môi trường,

ANTT, v.v

Đặc điểm

 Đối tượng chịu thuế hẹp

 Thuế suất cao

Bài giảng Thuế tiêu thụ đặc biệt trang 1

Bài giảng Thuế tiêu thụ đặc biệt trang 1

Bài giảng Thuế tiêu thụ đặc biệt trang 2

Bài giảng Thuế tiêu thụ đặc biệt trang 2

Bài giảng Thuế tiêu thụ đặc biệt trang 3

Bài giảng Thuế tiêu thụ đặc biệt trang 3

Bài giảng Thuế tiêu thụ đặc biệt trang 4

Bài giảng Thuế tiêu thụ đặc biệt trang 4

Bài giảng Thuế tiêu thụ đặc biệt trang 5

Bài giảng Thuế tiêu thụ đặc biệt trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf16 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 28/10/2021 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_thue_tieu_thu_dac_biet.pdf