Bài giảng Phân tích tài chính và quyết định đầu tư vốn

Trong hoạt động của công ty, các nhà quản lý, đặc biệt là giám đốc tài chính, thường gặp phải

những dựán đầu tưvốn lớn. Dựa vào mục đích, các dựán đầu tưvốn có thể được phân loại thành:

• Dựán đầu tưmới tài sản cố định

• Dựán thay thếnhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc cắt giảm chi phí

• Dựán mởrộng sản phẩm hoặc thịtrường hiện có sang sản phẩm hoặc thịtrường mới

• Dựán an toàn lao động và/hoặc bảo vệmôi trường

• Dựán khác.

Bài giảng Phân tích tài chính và quyết định đầu tư vốn trang 1

Bài giảng Phân tích tài chính và quyết định đầu tư vốn trang 1

Bài giảng Phân tích tài chính và quyết định đầu tư vốn trang 2

Bài giảng Phân tích tài chính và quyết định đầu tư vốn trang 2

Bài giảng Phân tích tài chính và quyết định đầu tư vốn trang 3

Bài giảng Phân tích tài chính và quyết định đầu tư vốn trang 3

Bài giảng Phân tích tài chính và quyết định đầu tư vốn trang 4

Bài giảng Phân tích tài chính và quyết định đầu tư vốn trang 4

Bài giảng Phân tích tài chính và quyết định đầu tư vốn trang 5

Bài giảng Phân tích tài chính và quyết định đầu tư vốn trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf14 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 941 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_phan_tich_tai_chinh_va_quyet_dinh_dau_tu_von.pdf
Tài liệu liên quan