Bài giảng môn Quản trị ngân hàng thương mại

Bắt đầulà nghiệp vụđổi tiền hoặcđúc tiền của các

thợ vàng.

  Tiếp tục phát triển nghiệp vụ cất trữ hộ=> tăng thu

nhập, tăng khả năngđa dạng cácloại tiền, tăngqui

mô tài sản của người kinh doanh tiền tệ.

  Phát triển thanh toán hộ=> điều kiện thực hiện

thanh toán không dùng tiền mặt=> đã thu hút các thư

ơng gia gửi tiền nhiều hơn.

Bài giảng môn Quản trị ngân hàng thương mại trang 1

Bài giảng môn Quản trị ngân hàng thương mại trang 1

Bài giảng môn Quản trị ngân hàng thương mại trang 2

Bài giảng môn Quản trị ngân hàng thương mại trang 2

Bài giảng môn Quản trị ngân hàng thương mại trang 3

Bài giảng môn Quản trị ngân hàng thương mại trang 3

Bài giảng môn Quản trị ngân hàng thương mại trang 4

Bài giảng môn Quản trị ngân hàng thương mại trang 4

Bài giảng môn Quản trị ngân hàng thương mại trang 5

Bài giảng môn Quản trị ngân hàng thương mại trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf78 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1294 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_mon_quan_tri_ngan_hang_thuong_mai.pdf
Tài liệu liên quan