Bài giảng Khủng hoảng tín dụng dưới chuẩn hay thị trường các công cụ thu nhập cố định mới hình thành

2 Nguyên nhân khủng hoảng

2.1 Bùng nổ và suy thoái của thị trường nhà

2.2 Hành vi của định chế tín dụng & tâm lý đầu cơ của người mua nhà

2.3 Thực tiễn tín dụng rủi ro cao trong thế chấp : chứng khoán hóa

2.4 Vi phạm về thế chấp – tín dụng ninja

2.5 Định mức tín nhiệm không chính xác

Bài giảng Khủng hoảng tín dụng dưới chuẩn hay thị trường các công cụ thu nhập cố định mới hình thành trang 1

Bài giảng Khủng hoảng tín dụng dưới chuẩn hay thị trường các công cụ thu nhập cố định mới hình thành trang 1

Bài giảng Khủng hoảng tín dụng dưới chuẩn hay thị trường các công cụ thu nhập cố định mới hình thành trang 2

Bài giảng Khủng hoảng tín dụng dưới chuẩn hay thị trường các công cụ thu nhập cố định mới hình thành trang 2

Bài giảng Khủng hoảng tín dụng dưới chuẩn hay thị trường các công cụ thu nhập cố định mới hình thành trang 3

Bài giảng Khủng hoảng tín dụng dưới chuẩn hay thị trường các công cụ thu nhập cố định mới hình thành trang 3

Bài giảng Khủng hoảng tín dụng dưới chuẩn hay thị trường các công cụ thu nhập cố định mới hình thành trang 4

Bài giảng Khủng hoảng tín dụng dưới chuẩn hay thị trường các công cụ thu nhập cố định mới hình thành trang 4

Bài giảng Khủng hoảng tín dụng dưới chuẩn hay thị trường các công cụ thu nhập cố định mới hình thành trang 5

Bài giảng Khủng hoảng tín dụng dưới chuẩn hay thị trường các công cụ thu nhập cố định mới hình thành trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf45 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1115 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_khung_hoang_tin_dung_duoi_chuan_hay_thi_truong_cac.pdf
Tài liệu liên quan