Bài giảng môn Cấp thoát nước

• Kiến thức: nắm được các kiến thức cơ bản về chức năng và nhiệm vụ của các công trình trong hệ thống CTN; về quy hoạch hệ thống CTN, phương pháp tính toán thủy lực mạng lưới CTN

cho khu vực dân cư, khu công nghiệp, và hệ thống CTN cho nhà cao tầng

• Kĩ năng: Biết Tính toán được mạng lưới CTN khu vực, Biết thiết kế được mạng lưới CTN cho công trường xây dựng, Biết thiết kế được mạng lưới CTN cho nhà cao tầng

Bài giảng môn Cấp thoát nước trang 1

Bài giảng môn Cấp thoát nước trang 1

Bài giảng môn Cấp thoát nước trang 2

Bài giảng môn Cấp thoát nước trang 2

Bài giảng môn Cấp thoát nước trang 3

Bài giảng môn Cấp thoát nước trang 3

Bài giảng môn Cấp thoát nước trang 4

Bài giảng môn Cấp thoát nước trang 4

Bài giảng môn Cấp thoát nước trang 5

Bài giảng môn Cấp thoát nước trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf251 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 364 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_mon_cap_thoat_nuoc.pdf
Tài liệu liên quan