Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp

DN nhận thầu xây lắp & chủ đầu tư

• Giá trị thanh toán của công trình

• Sản phẩm xây lắp

• Tổ chức:

- Bộ phận thi công xây lắp chính

- Bộ phận xây lắp phụ

- Bộ phận sản xuất phụ

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp trang 1

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp trang 1

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp trang 2

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp trang 2

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp trang 3

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp trang 3

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp trang 4

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp trang 4

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp trang 5

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf23 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 20/10/2021 | Lượt xem: 270 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_ke_toan_xay_dung_chuong_3_ke_toan_hoat_dong_xay_la.pdf
Tài liệu liên quan