Bài giảng Giới thiệu về ngân hàng thương mại

 Khái niệm.

v  Luật các tổ chức tín dụng2010:

Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng

được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và

các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của

Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận.

Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể

được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng

theo quy định của Luật này.

Bài giảng Giới thiệu về ngân hàng thương mại trang 1

Bài giảng Giới thiệu về ngân hàng thương mại trang 1

Bài giảng Giới thiệu về ngân hàng thương mại trang 2

Bài giảng Giới thiệu về ngân hàng thương mại trang 2

Bài giảng Giới thiệu về ngân hàng thương mại trang 3

Bài giảng Giới thiệu về ngân hàng thương mại trang 3

Bài giảng Giới thiệu về ngân hàng thương mại trang 4

Bài giảng Giới thiệu về ngân hàng thương mại trang 4

Bài giảng Giới thiệu về ngân hàng thương mại trang 5

Bài giảng Giới thiệu về ngân hàng thương mại trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf40 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1243 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_gioi_thieu_ve_ngan_hang_thuong_mai.pdf
Tài liệu liên quan