Tài liệu hướng dẫn học tập Hành vi tổ chức

- Có tính thách thức: mục tiêu có tính thách thức sẽtác động đến nhu cầu

thành tích hay nhu cầu phát triển của nhân viên. Dĩnhiên, khi đặt ra mục

tiêu này phải xét đến yếu tốnguồn lực cần thiết cung cấp cho nhân viên

cũng nhưkhông quá áp lực cho họ. Ví dụ, đặt cho nhân viên bán hàng

một mức doanh sốcao trong năm nay có thểsẽlà một thách thức.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Tài liệu hướng dẫn học tập Hành vi tổ chức trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Tài liệu hướng dẫn học tập Hành vi tổ chức trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Tài liệu hướng dẫn học tập Hành vi tổ chức trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Tài liệu hướng dẫn học tập Hành vi tổ chức trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Tài liệu hướng dẫn học tập Hành vi tổ chức trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf180 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 13/01/2016 | Lượt xem: 569 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdftai_lieu_huong_dan_hoc_tap_hanh_vi_to_chuc.pdf