Quản trị chất lượng dịch vụ

-Quyền sở hữu: khi mua hh thì người mua có quyền sở hữu đvới hàng hoá còn đối với dv thì ko có quyền sở hữu nào chuyển đổi giữa người bán với ngưòi mua. Người mua chỉ có quyền đôí với tiến trình dịch vụ.

-Quyền ktra chất lượng sp trước khi bán là rất khó: Do tính đồng thời của sx và tdùng dv nên ko có thời gian để ktra chất lượng sp. Vì vậy sx sp dvụ làm tốt ngay từ đầu là tốt nhất.

 

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Quản trị chất lượng dịch vụ trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Quản trị chất lượng dịch vụ trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Quản trị chất lượng dịch vụ trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Quản trị chất lượng dịch vụ trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Quản trị chất lượng dịch vụ trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

doc25 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 16/01/2016 | Lượt xem: 999 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • docquan_tri_chat_luong_dich_vu.doc
Tài liệu liên quan