Luận văn Nghiên cứu quá trình bảo quản gạo dự trữ sử dụng chất khử oxy

- Kiểm tra thường xuyên: lô gạo được kiểm tra hàng tháng theo quy

định, vệ sinh sạch sẽ màng phủ, sàn kho , trần hè kho

- Kiểm tra, xác định thời gian và giai đoạn xuống mầu của gạo trong

quá trình bảo quản, sự xuất hiện sọc cám và mức độ phát triển.

- Lấy mẫu định kỳ phân tích về diễn biến dinh dưỡng trong bảo quản

chất khử oxy.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Nghiên cứu quá trình bảo quản gạo dự trữ sử dụng chất khử oxy trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Nghiên cứu quá trình bảo quản gạo dự trữ sử dụng chất khử oxy trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Nghiên cứu quá trình bảo quản gạo dự trữ sử dụng chất khử oxy trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Nghiên cứu quá trình bảo quản gạo dự trữ sử dụng chất khử oxy trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Nghiên cứu quá trình bảo quản gạo dự trữ sử dụng chất khử oxy trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf97 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 720 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_nghien_cuu_qua_trinh_bao_quan_gao_du_tru_su_dung_ch.pdf
Tài liệu liên quan