Luận văn Nghiên cứu phân loại rừng theo nguy cơ cháy cho huyện Hoành Bồ và huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh

Đặc biệt, ở khu vực nghiên cứu trạng thái trảng cỏ cây bụi phân bố

rộng khắp, chiều cao trung bình khoảng 0.75m, độ che phủ lên tới 0.8. Đây là

trạng thái được đánh giá có nguy cơ cháy rất cao. Lượng cây bụi thảm tươi dễ

cháy lớn, chủ yếu là các loài cây: Ràng ràng, Lau sậy, Cỏ tranh, Sim, Mua.,

vào mùa khô cây bụi thảm tươi thường rụng lá và chết khô nên lượng vật liệu

cháy vào mùa khô là rất lớn.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Nghiên cứu phân loại rừng theo nguy cơ cháy cho huyện Hoành Bồ và huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Nghiên cứu phân loại rừng theo nguy cơ cháy cho huyện Hoành Bồ và huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Nghiên cứu phân loại rừng theo nguy cơ cháy cho huyện Hoành Bồ và huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Nghiên cứu phân loại rừng theo nguy cơ cháy cho huyện Hoành Bồ và huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Nghiên cứu phân loại rừng theo nguy cơ cháy cho huyện Hoành Bồ và huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf62 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 577 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_nghien_cuu_phan_loai_rung_theo_nguy_co_chay_cho_huy.pdf
Tài liệu liên quan