Luận văn Điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha sử dụng vi điều khiển PIC18F4431 theo phương pháp vector không gian

BộA/D có 5 ngõ vào cho PIC 28 chân và 8 cho các PIC khác . Tín hiệu analog

được lấy mẫu và giữbởi tụ điện , sau đó đưa vào bộchuyển đổi . Bộnày tạo ra 1 kết

quảsốtương ứng . Giá trịnày là 1 số10 bit.

BộA /D có ngõ vào so sánh áp cao và thấp ,và có thểlựa chọn thông qua kết

hợp Vdd , Vss , RA2 hay RA3. BộA/D có điểm đặc biệt là có thểhoạt động trong khi

vi điều khiển ởtrạng thái SLEEP . Đểlàm được điều này , xung clock A/D phải được

nhận từbộdao động RC nội của bộA/D.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha sử dụng vi điều khiển PIC18F4431 theo phương pháp vector không gian trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha sử dụng vi điều khiển PIC18F4431 theo phương pháp vector không gian trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha sử dụng vi điều khiển PIC18F4431 theo phương pháp vector không gian trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha sử dụng vi điều khiển PIC18F4431 theo phương pháp vector không gian trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha sử dụng vi điều khiển PIC18F4431 theo phương pháp vector không gian trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf110 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 825 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_dieu_khien_dong_co_khong_dong_bo_3_pha_su_dung_vi_d.pdf