Luận văn Cho vay hỗ trợ cho người nghèo tại tỉnh Tiền Giang - Thực trạng và giải pháp

Mục tiêu: thứ nhất, Giúp phụ nữ có điều kiện tổ chức hoạt động sản xuất

– kinh doanh – dịch vụ bằng nguồn vốn được hỗ trợ; thứ hai, giúp phụ nữ nghèo

tự tạo việc làm hoặc tăng thêm chỗ làm việc mới có thu nhập bằng công sức và

năng lực của mình; thứ ba, tạo tinh thần hợp tác tương trợ giữa các đối tượng phụ

nữ, xây dựng ý thức tiết kiệm và sinh hoạt cộng đồng thông qua hình thức tiết

kiệm sinh hoạt nhóm.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Cho vay hỗ trợ cho người nghèo tại tỉnh Tiền Giang - Thực trạng và giải pháp trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Cho vay hỗ trợ cho người nghèo tại tỉnh Tiền Giang - Thực trạng và giải pháp trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Cho vay hỗ trợ cho người nghèo tại tỉnh Tiền Giang - Thực trạng và giải pháp trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Cho vay hỗ trợ cho người nghèo tại tỉnh Tiền Giang - Thực trạng và giải pháp trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Cho vay hỗ trợ cho người nghèo tại tỉnh Tiền Giang - Thực trạng và giải pháp trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf107 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 517 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_cho_vay_ho_tro_cho_nguoi_ngheo_tai_tinh_tien_giang_.pdf