Đề bài tập Kinh tế lượng giữa kì (Đề 5)

4. Tìm khoảng tin cậy 95% của phương sai nhiễu ?

5. Với mức ý nghĩa 5% hãy cho biết mức phân bón có thực sự ảnh hưởng đến

năng suất lúa hay không?

6. Với mức ý nghĩa 5%. Hãy cho hệsốgóc của mô hình hồi quy bằng 2 được

không ?

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Đề bài tập Kinh tế lượng giữa kì (Đề 5) trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Đề bài tập Kinh tế lượng giữa kì (Đề 5) trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Đề bài tập Kinh tế lượng giữa kì (Đề 5) trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Đề bài tập Kinh tế lượng giữa kì (Đề 5) trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Đề bài tập Kinh tế lượng giữa kì (Đề 5) trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf6 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 16/01/2016 | Lượt xem: 2157 | Lượt tải: 3download

File đính kèm:

  • pdfde_bai_tap_kinh_te_luong_giua_ki_de_5.pdf
Tài liệu liên quan