Bài tập tình huống Quản trị kinh doanh

ƒ Thảo Dung phụtrách phòng xuấtnhậpkhẩucủamột công ty

sảnxuấthàngthủcông mỹnghệđãnămnămnay.

ƒ Cô làm việcrấttốt, đượccảnhân viên và cấptrênrất quý mến.

ƒ Tuy nhiên trong lầnkiểmtrathựchiệnbởi đơnvị kiểm toán bên

ngoài gầnđây, bộphận và nhóm côđãbị phê bình gay gắt.

ƒ Theo báo cáo kiểm toán, Thảo Dung đãtuỳtiệntrongvấnđề

làm thêm giờvà sửdụng các vậtdụng tiêu dùng (bao gồmvăn

phòng phẩm, các mẫubiểu, ruy băng,v.v.) Cô cũngđã cho phép

sửdụngđiệnthoại và máy photocopy sai mụcđích.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Bài tập tình huống Quản trị kinh doanh trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Bài tập tình huống Quản trị kinh doanh trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Bài tập tình huống Quản trị kinh doanh trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Bài tập tình huống Quản trị kinh doanh trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Bài tập tình huống Quản trị kinh doanh trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf33 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 16/01/2016 | Lượt xem: 2499 | Lượt tải: 13download

File đính kèm:

  • pdfbai_tap_tinh_huong_quan_tri_kinh_doanh.pdf
Tài liệu liên quan